Clàssics de la química

Editors: Consol Blanch i Colat i Pere Grapí i Vilumara

La publicació de la col·lecció «Clàssics de la Química» va començar l’any 2004. La intenció d’aquesta col·lecció és fer conèixer als químics dels territoris de parla catalana alguns textos en què s’hagin publicat idees clau que van revolucionar el món de la química i que resulten imprescindibles per a entendre’n el seu desenvolupament.

Cada volum consta de tres seccions:

  1. La biografia de l’autor o autora de l’article, acompanyada d’una descripció del context històric i acadèmic en el qual es va desenvolupar la seva contribució a la química.
  2. La traducció al català d’un article significatiu de la vida professional del científic o científica, acompanyada d’una discussió crítica de l’article duta a terme pel curador o curadora de la traducció.
  3. Referències bibliogràfiques per a completar l’obra científica de l’autor o autora de l’article.

La publicació es distribueix gratuïtament a tots els socis de la Societat Catalana de Química.

Podeu consultar tots els números publicats al Portal de Publicacions de l’IEC.