Revista de l'SCQ

Editors: Montserrat Heras Corominas i Ciril Jimeno Mollet
La Revista de la Societat Catalana de Química va néixer l’any 2000 amb l’objectiu de ser una via de comunicació entre els membres de la Societat. En primer lloc, pretén informar de les activitats organitzades per la Societat, com ara: cicles de conferències, exposicions, debats i trobades, i, en segon lloc, vol difondre i divulgar la recerca científica en qualsevol branca de la química. La periodicitat de publicació és anual i la podeu trobar a Internet en accés obert per a tots els socis i públic en general.

El contingut de la Revista és el següent: l’Editorial, un conjunt d’articles de divulgació, una secció informativa d’activitats de l’SCQ dutes a terme durant l’any en curs i una secció de químics catalans al món, on podreu conèixer la carrera professional, tant acadèmica com a la indústria, de químics catalans destacats instal·lats a l’estranger. El nucli central de la Revista està constituït pel conjunt d’articles de divulgació, escrits per reconeguts professionals que abracen camps molt diversos de la química i de les disciplines afins, incloent-hi aspectes històrics o artístics. Volem destacar també les contribucions fetes per joves investigadors guanyadors d’algun dels premis que atorga l’SCQ durant les Trobades de Joves Investigadors dels Països Catalans i als millors treballs de final de grau universitari.

Podeu consultar tots els números de la Revista al Portal de Publicacions de l’IEC i a l’Hemeroteca Científica Catalana.