Educació Química EduQ

Educació Química EduQ és una revista sobre l’ensenyament de la química editada per la Societat Catalana de Química que publica articles inèdits sobre l’ensenyament de la química en tots els nivells educatius, però especialment en l’educació secundària.

La revista Educació Química EduQ té les característiques següents:

  • És una revista en llengua catalana, tot i que també publica articles en espanyol, portuguès, anglès, francès i italià.
  • S’edita en format digital i en paper.
  • Actualment té una periodicitat bianual.
  • S’estructura en quatre seccions: «Editorial», «Monografia», «Intercanvi» i «Informacions».

Editors
Fina Guitart, Departament d’Educació, Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona i SCQ, Barcelona
Aureli Caamaño, SCQ, Barcelona
Pere Grapí, SCQ, Barcelona

Consell Editor
Jordi Cuadros, IQS-URL, Barcelona
Josep Durán, UdG, Girona
Mercè Izquierdo, UAB, Barcelona
Claudi Mans, UB, Barcelona
Àngel Messeguer, CSIC, IEC, Barcelona
Neus Sanmartí, UAB, Barcelona
Amparo Vilches, UV, València

 

Podeu consultar tots els números de la revista a l‘Hemeroteca Científica Catalana i al Portal de Publicacions de l’IEC

Normes de publicacions i Seccions                      Editorials