Chemical Misconceptions

Chemical misconceptions: prevention, diagnosis and cure és un projecte dirigit pel professor anglès Keith Taber, de la Universitat de Cambridge, que proposa un conjunt d’activitats d’aula per a ajudar els alumnes en el procés d’aprenentatge i evitar que arribin a conceptes erronis.

 

Activitats del projecte

Comparacions químiques
Identifica l’enllaç
Interaccions
Les definicions en la química
Revisant la taula periòdica
Equacions amb paraules
Tipus de reaccions químiques
Una analogia per a l’àtom
Substàncies simples, compostos i mescles
Revisant els àcids