EuChemS

L’EuChemS (https://www.euchems.eu/), la societat de química europea, és una organització global que representa les Societats Químiques nacionals i altres organitzacions relacionades amb la química a Europa. L’EuChemS té com a objectiu facilitar una plataforma de discussió científica i proporcionar una única veu europea imparcial sobre qüestions polítiques clau en química i altres camps afins.

L’EuChemS ha adoptat directrius ètiques per a la publicació en revistes científiques (https://www.euchems.eu/policy-and-communication/policy-positions/ethical-guidelines-for-publications-in-journal-and-reviews/). La publicació de la recerca científica a les revistes és una eina fonamental a través de la qual les societats de química pertanyents a l’EuChemS presten servei a les comunitats de les ciències químiques. Un punt central d’aquest servei es refereix als editors, autors i revisors, que han de mantenir uns alts estàndards ètics relatius a la publicació de manuscrits en revistes científiques.

Les divisions científiques i els grups de treball de l’EuchemS contribueixen a la creació de xarxes en els camps d’expertesa corresponents i promouen la col·laboració amb altres organitzacions internacionals. Les divisions i els grups de treball organitzen conferències científiques d’alta qualitat en ciències químiques i moleculars, així com en altres àrees interdisciplinàries.

La Societat Catalana de Química és membre de l’EuchemS des de l’any 2007, quan l’Assemblea General reunida a Frankfurt va aprovar per unanimitat la incorporació de la SCQ a l’EuChemS com a membre de ple dret. La SCQ participa molt activament en moltes divisions i grups de treball de l’EuChemS. A continuació s’indiquen les persones representats de la SCQ a les diferents divisions i grups de treball. Si desitgeu informació addicional, contacteu si us plau amb la persona representant corresponent.

Divisions

Divisió d'”Analytical Chemistry”, Anna de Juan

Divisió de “Chemical Education”, Aureli Caamaño and Josefina Guitart

Divisió de “Chemistry and Energy”, Jordi Llorca

Divisió de “Chemistry and the Environment”, Sílvia Lacorte

Divisió de “Chemistry in Life Sciences”, Antoni Planas

Divisió de “Computational and Theoretical Chemistry”, Mercè Deumal

Divisió de “Green and Sustainable Chemistry”, Nora Ventosa

Divisió d'”Inorganic Chemistry”, Guillem Aromí

Divisió d'”Organic Chemistry”, Anton Vidal

Divisió d'”Organometallic Chemistry”, Montse Diéguez

Divisió de “Physical Chemistry”, Laura Masgrau

 

Grups de treball, EYCN

Grup de treball en “Chemistry for Cultural Heritage”, Anna Vila

Grup de treball en “Formulation in Chemistry”, Jordi Esquena

Grup de treball en “History of Chemistry”, Pere Grapí

Xarxa “European Young Chemists’ Network”, Araceli de Aquino, Bernat Oró

De cara al futur, s’emprendran accions per participar a les següents divisions i/o grups de treball

Division of Food Chemistry

Division of Nuclear and Radiochemistry

Division of Solid State and Materials Chemistry

Working party on Ethics in Chemistry

 

Novetats