Junta actual

President: Gregori Ujaque Pérez
Vicepresidenta: Rosa Maria Marcé Recasens
Secretària: Montserrat Heras Corominas
Tresorer: Jordi Cuadros Margarit
Vocals: Consol Blanch Colat
Antonio Bauzà Riera
Aureli Caamaño Ros
Eduard Cremades Martí
Anna de Juan Capdevila
Pere Grapí Vilumara
Josefina Guitart Mas
Lurdes Jordi Vilaró
Arben Merkoçi
Ciril Jimeno Mollet
Laia Pellejà i Puxeu
Antoni Francesc Roig Navarro
Anton Vidal i Ferran
Vocals joves: Araceli de Aquino Samper
Bernat Oró Nolla
Delegat de l’IEC: Jordi Llorca Piqué (A partir del 16.01.2020)