President: Gregori Ujaque Pérez
Vice president: Rosa Maria Marcé Recasens
Secretary: Montserrat Heras Corominas
Treasurer: Jordi Cuadros Margarit
Vocal members: Consol Blanch Colat
Antonio Bauzà Riera
Aureli Caamaño Ros
Eduard Cremades Martí
Anna de Juan Capdevila
Pere Grapí Vilumara
Josefina Guitart Mas
Lurdes Jordi Vilaró
Arben Merkoçi
Ciril Jimeno Mollet
Laia Pellejà i Puxeu
Antoni Francesc Roig i Navarro
Anton Vidal i Ferran
Youth representative: Araceli de Aquino Samper
Bernat Oró Nolla
Delegate of the Institute of Catalan Studies (IEC): Jordi Llorca Piqué (from 16.01.2020)