Amb motiu de l’exposició «Molècules que ens han canviat la vida», la Societat Catalana de Química (SCQ) convoca un concurs de vídeos de noranta segons (en català) amb el lema «Molècules que ens han canviat la vida».

L’objectiu d’aquest concurs és divulgar de forma breu la importància que té una certa molècula per a la vida. Queden exclosos del concurs els deu compostos o molècules que apareixen en l’exposició.

El concurs segueix les condicions de participació següents:

 • La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases per part dels representants legals dels menors participants.
 • S’estableixen tres categories de participació: alumnat d’ESO, alumnat de batxillerat i alumnat d’altres estudis (CFGM, CFGS, graus, màsters…). S’atorgarà un premi de 300 euros per a cada categoria.
 • Si el vídeo ha estat elaborat per més d’un autor/a, el premi s’atorgarà íntegrament a l’autor/a principal que consti en la inscripció (i aquest en gestionarà la distribució, si s’escau).
 • Cal registrar la inscripció de l’autor/a principal mitjançant aquest formulari.
 • Els vídeos han de tenir una durada màxima de 90 segons (en català), amb el lema «Molècules que ens han canviat la vida».
 • Es pot enviar un vídeo per participant.
 • S’han d’enviar els fitxers següents per WeTransfer a l’adreça electrònica molecules@correu.iec.cat (cadascun dels fitxers ha de portar com a títol el vostre nom i cognom):
  1. El fitxer de vídeo.
  2. Un fitxer amb una descripció escrita del vídeo de 350 paraules, com a màxim.
  3. Les autoritzacions pertinents (grup classe, menors de 18 anys o majors de 18 anys).
 • Es valoraran la qualitat i l’adequació dels continguts, així com la creativitat de l’autor/a i l’originalitat de les produccions.
 • Segons el nombre de vídeos presentats i la qualitat que tinguin, la SCQ pot decidir, a petició del jurat, no atorgar els premis o redistribuir la dotació econòmica total del premi. Així mateix, també pot atorgar una menció als treballs no guanyadors del premi però que consideri destacables.
 • En el cas que el vídeo hagi estat fruit de l’orientació d’un docent, la SCQ atorgarà una menció al professor/a que hagi guiat l’alumne/a en l’elaboració del contingut del vídeo.
 • La data límit d’inscripció i d’enviament del vídeo és el 19 de març de 2022.
 • La resolució dels premis es farà pública abans del 30 d’abril de 2022.
 • Els resultats es penjaran al web de la SCQ i es comunicaran de manera particular a cada participant. Els premis es lliuraran a Barcelona dins de l’acte d’entrega de premis de treball de recerca durant el mes de maig, a la seu de l’IEC, de Barcelona (C/ del Carme, 47).

 

Protecció de dades: Per tal de participar en el concurs, es recolliran dades dels participants. Els participants són responsables de lliurar únicament les seves dades (en el cas dels menors, amb el consentiment i l’autorització expressa dels pares o tutors legals, els quals són responsables de la veracitat de les dades). Les dades dels participants són tractades per a gestionar el concurs i, en el cas dels guanyadors, difondre’n els resultats. Les dades i la imatge dels guanyadors es publicaran al lloc web de la Societat Catalana de Química, a les xarxes socials i a diferents mitjans de comunicació per a divulgar les activitats de la SCQ i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). El responsable de tractament és l’IEC. La base jurídica del tractament és el consentiment exprés que es realitza en registrar-se al concurs. Les dades dels participants no són cedides a tercers. Un cop finalitzat el concurs, les dades dels participants seran destruïdes, llevat de les dels guanyadors, que es conservaran com a part del registre històric d’activitats de l’IEC. Per a més informació, consulteu la nostra política de privacitat a www.iec.cat. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació i supressió, així com la resta de drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.

Text model d’autorització per a menors de 18 anys
Text model d’autorització per a majors de 18 anys
Text model d’autorització per a grups classe

Vídeo Molècules que ens han canviat el món