Junta actual

President: Gregori Ujaque Pérez
Vicepresidenta: Rosa Maria Marcé Recasens
Secretària: Montserrat Heras Corominas
Tresorer: Jordi Cuadros Margarit
Vocals: Consol Blanch Colat
Aureli Caamaño Ros
Eduard Cremades Martí
Anna de Juan Capdevila
Pere Grapí Vilumara
Josefina Guitart Mas
Ciril Jimeno Mollet
Lurdes Jordi Vilaró
Josep Lluís Lliberia Blasco
Arben Merkoçi
Laia Pellejà i Puxeu
Nora Ventosa Rull
Anton Vidal i Ferran
Vocal jove: Benjamí Oller Salvia
Delegat de l’IEC: Jordi Llorca Piqué (A partir del 16.01.2020)