Els editors d’EduQ s’adrecen als lectors

Núm. 27: Monografia: «La reacció química»
Núm. 26: Monografia: «Treballs de recerca de batxillerat»
Núm. 25: Monografia: «Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics 2019»
Núm. 24: Monografia: «Productes químics»
Núm. 23: Monografia: «Especial ECRICE 2016»
Núm. 22: Monografia: «Química a la xarxa»
Núm. 21: Monografia: «Enllaç químic i estructura»
Núm. 20: Monografia: «Química en context»
Núm. 19: Monografia: «L’àtom»
Núm. 18: Monografia: «Divulgació de la química»
Núm. 17: Monografia: «Química i sostenibilitat»
Núm. 16: Monografia: «Història i naturalesa de la química»
Núm. 15: Monografia: «La taula periòdica»
Núm. 14: Monografia: «Ensenyar química per indagació»
Núm. 13: Un número amb el desig de captar nous lectors
Núm. 12: Un número monogràfic dedicat a «Química i societat»
Núm. 11: Inici d’una nova etapa
Núm. 10: Any Internacional de la Química. Per una química en context, experimental i atractiva
Núm. 9: Any Internacional de la Química. Aprendre competències fent pràctiques de química
Núm. 8: Any Internacional de la Química. Ensenyar química avui
Núm. 7: Preparant l’Any Internacional de la Química
Núm. 6: Continuant la difusió
Núm. 5: EduQ, fent camí
Núm. 4: EduQ, una revista en vies de difusió
Núm. 3: EduQ estrena nova secció
Núm. 2: EduQ ja és una realitat
Núm. 1: «Neix Educació Química» EduQ: una revista adreçada a l’àmbit de la docència de la Química