La SCQ atorga petits ajuts per a l’organització de congressos i simposis en qualsevol àrea de la química que es duguin a terme als territoris de parla catalana.

Els ajuts es poden sol·licitar durant tot l’any en dues convocatòries diferents i les sol·licituds s’han de presentar en el període anterior a la realització del congrés.

La propera convocatòria finalitza el 30 de juny de 2023.

Més informació:    https://scq.iec.cat/?page_id=9186