GUARDONATS 2011 

Convocatòria

Ofert als alumnes de batxillerat.
La dotació del premi és de sis-cents euros (600 €) i fins a dos accèssits. 

La Societat Catalana de Química (SCQ), fidel a l’objectiu de difondre la química en català, promou un conjunt d’activitats dins l’àmbit d’aquesta disciplina. L’interès per la docència s’ha palesat en l’organització d’un gran nombre d’activitats, algunes adreçades especialment a l’ensenyament de la química en la secundària. En aquesta línia, la SCQ vol contribuir a engrescar l’alumnat  i el professorat de batxillerat perquè desenvolupin un treball de recerca que tracti sobre un o diversos aspectes de l’àmbit de la química i s’animin a presentar-lo als Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat dins l’Àmbit de la Química

Premi especial d’estades científiques per a l’alumnat

Amb motiu de l’Any Internacional de la Química (AIQ2011), s’inicia una col·laboració entre la Societat Catalana de Química i l’Institut de Química Avançada de Catalunya del Consell Superior d’Investigacions Científiques (IQAC-CSIC) a la qual s’han adherit la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, el Departament de Química de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Institut de Tècniques Energètiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull (URL), el Departament de Química de la Universitat de Girona (UdG), el Departament de Química de la Universitat de Lleida (UdL) i la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV). 

Estem convençuts que per a l’alumnat no hi ha cap premi més avantatjós que la possibilitat de conèixer i participar en les línies de recerca del nostre país. Per aquest motiu, l’IQAC-CSIC i els departaments esmentats ofereixen, a les alumnes i als alumnes premiats o amb una menció honorífica, la possibilitat d’incorporar-se durant dues setmanes en la tasca d’un dels grups de recerca. 

Díptic informatiu

 
Adreça postal:
Societat Catalana de Química
Institut d’Estudis Catalans
C. del Carme, 47 – 08001 Barcelona
 
Lliurament personal:
Societat Catalana de Química
Institut d’Estudis Catalans
C. Maria Aurèlia Capmany, 14-16 – 08001 Barcelona