GUARDONATS 2010

Convocatòria

Ofert als alumnes de batxillerat.
La dotació del premi és de sis-cents euros (600 €) i fins a dos accèssits.

La Societat Catalana de Química (SCQ), fidel al seu interès per difondre la química en la nostra llengua, promou un conjunt d’activitats dins l’àmbit d’aquesta disciplina. El seu interès per la docència s’ha fet palès en l’organització d’un gran nombre d’activitats, algunes especialment adreçades a l’ensenyament de la química a la secundària. En aquesta línia, la SCQ vol contribuir a engrescar els alumnes de batxillerat i els seus tutors i tutores de treball de recerca a desenvolupar-ne un que tracti un o diversos aspectes de l’àmbit de la química, i a participar al concurs Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat dins l’Àmbit de la Química.

Díptic informatiu

Adreça postal:
Societat Catalana de Química
Institut d’Estudis Catalans
C. del Carme, 47 – 08001 Barcelona

Lliurament personal:
Societat Catalana de Química
Institut d’Estudis Catalans
C. Maria Aurèlia Capmany, 14-16 – 08001 Barcelona