La Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Química Avançada de Catalunya va acollir la 27a Conferència Fèlix Serratosa els dies 31 de gener (UAB) i 1 de febrer (IQAC-CSIC) de 2023, en la qual varen impartir una conferència la prof. Mercedes Amat (Universitat de Barcelona), i el prof. Richmond Sarpong (University of California, Berkeley).