3a convocatòria.  Societat Catalana de Química

XCII Cartell de premis i de borses d’estudi de l’Institut d’Estudis Catalans 2023

Premi instituït l’any 2021 i ofert en reconeixement a aquells emplaçaments històrics (edificis, laboratoris, universitats, indústries, institucions, ciutats, explotacions, manufactures…) representatius de la química en el territori de parla catalana.

La Societat Catalana de Química, a proposta d’una ponència formada per Consol Blanch Colat (SCQ i UVic-UCC) com a presidenta, Pere Grapí Vilumara (SCQ) com a secretari, i Jaume Perarnau Llorens (mNACTEC), Antoni Roca Rosell (SCHCT i UPC) i Anna Vila Espuña (SCQ-Fundació La Caixa), com a vocals, ha acordat atorgar el premi de l’edició 2023 a la candidatura:

Laboratori Químic de l’Ebre
Presentada per l’Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull

El Laboratori Químic de l’Ebre (LQE), germen de l’actual Institut Químic de Sarrià, fou creat el 1905 per la Companyia de Jesús -al peu d’un turó a la localitat de Roquetes- amb l’objectiu de proporcionar a joves jesuïtes una formació química que conciliés la fe i la ciència. El seu fundador i primer director fou el Dr. Eduardo Vitoria SJ, que havia tornat de Lovaina on havia conclòs la seva tesi doctoral. El fet que el LQE oferís una formació pràctica que completava la formació de tipus teòric va atreure a llicenciats i enginyers laics. Aquesta nova situació va revelar ben aviat que la ubicació de laboratori no era l’adequada i el 1916 les instal·lacions del laboratori es van traslladar a l’actual seu de Sarrià a Barcelona.

D’acord amb les bases de la convocatòria, l’acte d’inauguració de la placa de reconeixement tindrà lloc el dia 22 de novembre de 2023, a les 12:00 hores, al Laboratori Químic de l’Ebre, C/ Observatori, 3-A , Urb. Torre d’en Gil, Roquetes, Tarragona.

El Doctor Salvador Borrós, Director General d’IQS, impartirà la conferència “El Laboratori Químic de l’Ebre, llavor de l’Institut Químic de Sarrià”

PDF