2020

• XIII edició de les Jornades de Química Verda (JQV 2020) «El paper de la química a l’alimentació»

• Onzena Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans

15th EYCN Delegate Assembly (DA)

• 25a Conferència Fèlix Serratosa

2019

• XIX Conferència Enric Casassas «Metodologia analítica en investigació mèdica»

• Acte científic amb motiu de la commemoració del Premi Nobel de Química 2019

• Mostra del Fons Històric de la Biblioteca de Física i Química de la Universitat de Barcelona 2019-2020. Exposició: «100 anys del descobriment del protó. Rutherford, pare de la física nuclear»

• VII Jornades sobre l’ensenyament de la física i la química a l’educació secundària

• Novena jornada Medi ambient i societat: Pautes per a la gestió ambiental

• XXXI Debat de Química a l’Institut d’Estudis Catalans «Any Internacional de la Taula Periòdica 2019»

Programa / Més informació

• XII edició de les Jornades de Química Verda (JQV 2019) «Elements químics en risc»

• 24a Conferència Fèlix Serratosa

2018

• XVIII Conferència Enric Casassas «Els avenços en la mesura analítica»

• Acte científic amb motiu de la commemoració del Premi Nobel de Química 2018

• Mostra del Fons Històric de la Biblioteca de Física i Química de la Universitat de Barcelona 2018-2019. Exposició: «Fritz Haber: cara i creu d’un Premi Nobel»

• Activitat científica a la Universitat de Girona «Jornada sobre nous reptes en química: nanovesícules i control integrat de plagues»

• Trobada amb representants de la indústria química present a Catalunya.

• Vuitena jornada Medi ambient i societat: Pautes per a la gestió ambiental

• XXX Debat de Química a l’Institut d’Estudis Catalans «Connectar la ciència dels materials amb els joves i les aules»

• XI edició de les Jornades de Química Verda (JQV 2018) «Vectors energètics alternatius»

• 23a Conferència Fèlix Serratosa

• Desena Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans

2017

• XVII Conferència Enric Casassas. In memoriam de Xavier Tomàs «Ensenyar sobre dades als futurs químics. Què i com?»

• Acte científic amb motiu de la commemoració del Premi Nobel de Química 2017

— Vídeo / Fotografies

• 6th Workshop TCCM

EUCO-TCC 2017. 11th European Conference on Theoretical and Computational Chemistry

• Setena jornada Medi ambient i societat: Pautes per a la gestió ambiental

• XXIX Debat de Química a l’Institut d’Estudis Catalans «Els joves i la recerca científica»

• X Jornades sobre Química Verda (JQV 2017) «Construïm un món sostenible mitjançant economia circular i química verda»

• V Jornada de divulgació del conreu i de les característiques de la tòfona

• 22a Conferència Fèlix Serratosa

2016

• Acte científic amb motiu de la commemoració del Premi Nobel de Química 2016

Vídeo

• XVI Conferència Enric Casassas «La revolució del big data en la química»

• XI Jornada de Física i Química a l’IEC «100 anys de la teoria de Lewis: l’enllaç químic a debat»

— Presentacions dels ponents

• Activitat científica a la Universitat de Girona «Jornada sobre Processos Químics Sostenibles»

ECRICE 2016

• Sisena jornada Medi ambient i societat: Pautes per a la gestió ambiental

• XXVIII Debat de Química a l’IEC «App, gamificació i química»

• IX Jornades sobre Química Verda (JQV 2016) «L’aire: un bé per preservar»

• Jornades SCQ a les Grans Instal·lacions Científiques

— Superordinador Marenostrum

— Sincrotró ALBA

• 21a Conferència Fèlix Serratosa

2015

• 15a Conferència Enric Casassas

• Acte científic amb motiu de la commemoració del Premi Nobel de Química 2015

Vídeo

• Exposició: «Cent anys de la relativitat general»

• Journée Grand Sud-Ouest 2015 / Jornada Gran Sud-Oest 2015

• VI Jornades sobre l’ensenyament de la Física i la Química «Ciència en context»

— Programa i programa de comunicacions orals i pòsters
— Fotografies

• Activitat científica a la Universitat de Girona «Jornada sobre química i aliments»

— Programa

• Cinquena jornada Medi ambient i societat: pautes per a la gestió ambiental

— Programa i formulari d’inscripció

• XXVII Debat de Química a l’Institut d’Estudis Catalans «La divulgació de la química»

— Programa i formulari d’inscripció

VIII Jornada sobre Química Verda «Reaprofitem els residus»

• 20a Conferència Fèlix Serratosa

2014

• Acte científic amb motiu de la commemoració del Premi Nobel de Química 2014

— Programa
Vídeo
— Fotografies de l’acte

• XIV Conferència Enric Casassas «Innovació: noves eines per a afrontar el gran nou repte»

— Programa
— Formulari d’inscripció

• X Jornada de Física i Química a l’IEC: 2015 Any Internacional de la Llum i de les Tecnologies basades en la Llum

— Programa
— Presentacions i fotografies de l’acte

• Ciencia en Acción 2014

• Activitat científica a la Universitat de Girona: Supramolecular Chemistry in Science

• Quarta jornada Medi ambient i societat: pautes per a la gestió ambiental

• VII Jornades sobre química verda (JQV2014) «Producció i consum sostenibles en alimentació i cosmètica»

• XXVI Debat de Química a l’Institut d’Estudis Catalans «La taula periòdica, una icona cultural i de l’ensenyament de la química»

— Programa i formulari d’inscripció
— Fotografies de l’acte

• 19a Conferència Fèlix Serratosa

2013

• Conferència sobre el Premi Nobel de Química 2013: «Mètodes multiescala en química computacional: donant importància al que és rellevant»

• Vuitena Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans (2013)

•  XIII Conferència Enric Casassas «TERANOSTICA: Nous reptes en el diagnòstic per al tractament de les malalties»

•  Jornades de Química Forense

•  Exposició: «L’àtom de Bohr: 100 anys en òrbita»

•  V Jornades sobre l’Ensenyament de la Física i la Química «La indagació a l’aula»

• VI Jornada sobre química verda «La química per un entorn més sostenible»

• XXV Debat de química «L’ensenyament de la química basat en la indagació»

 — Programa i formulari d’inscripció

 — Presentacions dels ponents i fotografies de l’acte

• 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment

• Cicle sobre els Premis Nobel de l’any 2012. Conferència: «El Premi Nobel de Química 2012 i els receptors intel·ligents de la superfície de les cèl·lules»  (València)

• 18a Conferència Fèlix Serratosa

2012

• Cicle sobre els Premis Nobel de l’any 2012. Conferència: «El Premi Nobel de Química 2012 i els receptors intel·ligents de la superfície de les cèl·lules»  (Barcelona)

• XII Conferència Enric Casassas «Química analítica i fotònica avançada»

• VII Seminari de Terminologia de la SCATERM «La nomenclatura química de la IUPAC en català»

• IX Jornada de Física i Química a l’IEC «Energia sostenible per a tothom»

• Exposició «Els Nobel de Física i de Química a la Biblioteca: 1901-1915»

• Tercera jornada Medi ambient i societat: pautes per a la gestió ambiental

• V Jornades sobre química verda: La química en l’energia sostenible

• XXIV Debat de química «El Global Experiment de l’AIQ i la participació dels centres educatius catalans»

• 17a Conferència Fèlix Serratosa

• Setena Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans (2012)

2011

• XI Memorial Enric Casassas «Química i canvi global»

• «Jornada de química de Catalunya i del gran sud-oest francès / Journée de chimie de la Catalogne et du grand sud-ouest de la France»

• VIII Jornada de Física i Química a l’IEC «Any Internacional de la Química 2011. La química: la nostra vida, el nostre futur»

• Segona Jornada Medi ambient i societat: pautes per a la gestió ambiental

• Conferència: «El món dels elements i els elements del món»

• IV Jornades sobre química verda: Fem processos sostenibles

• Conferència: «La contaminació acumulada a l’embassament de Flix. Diagnosi del problema i solució»

• IV Jornades de Física i Química / I Trobada d’Educació Química

• 16a Conferència Fèlix Serratosa

Any Internacional de la Química 2011

2010

• Cicle sobre els Premis Nobel de l’any 2010. Conferència: «Reaccions d’acoblament creuat: eines simples per a la construcció de molècules complexes»

• Primera Jornada Medi Ambient i Societat: pautes per a la gestió ambiental

• X Memorial Enric Casassas «La seguretat alimentària i la química analítica»

• Concurs Calendari IYC 2011